Surah Al-Fatihah (Pembukaan)
Surah Al-Baqarah (Lembu Betina)
Surah Ali ‘Imran (Keluarga Imran)
Surah An-Nisaa’ (Wanita)
Surah Al-Maa’idah (Hidangan)
Surah Al-An’aam (Binatang Ternakan)
Surah Al-A’raaf (Tempat Tertinggi)
Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang)
Surah At-Taubah (Pengampunan)
Surah Yunus (Nabi Yunus a.s.)
Surah Hud (Nabi Hud a.s.)
Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.s.)
Surah Ar-Ra’d (Guruh)
Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a.s.)
Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu)
Surah An-Nahl (Lebah)
Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam)
Surah Al-Kahfi (Gua)
Surah Maryam (Siti Maryam)
Surah Taahaa
Surah Al-Anbiyaa’ (Para Nabi)
Surah Al-Hajj (Haji)
Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman)
Surah An-Nuur (Cahaya)
Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan)
Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair)
Surah An-Naml (Semut)
Surah Al-Qasas (Cerita-cerita)
Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah)
Surah Ar-Rum (Bangsa Rom)
Surah Luqman (Luqman)
Surah As-Sajdah (Sujud)
Surah Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu)
Surah Saba’ (Kaum Saba’)
Surah Faatir (Pencipta)
Surah Yaasin
Surah As-Saaffat (Yang Teratur Berbaris)
Surah Saad
Surah Az-Zumar (Rombongan)
Surah Al-Ghafir / Al-Mu’min (Orang yang Beriman)
Surah Fussilat (Dijelaskan)
Surah Asy-Syuraa (Permesyuaratan)
Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas)
Surah Ad-Dukhaan (Kabut / Asap)
Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut)
Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir)
Surah Muhammad (Nabi Muhammad SAW)
Surah Al-Fath (Kemenangan)
Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik)
Surah Qaaf
Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan)
Surah At-Tur (Bukit)
Surah An-Najm (Bintang)
Surah Al-Qamar (Bulan)
Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah)
Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan)
Surah Al-Hadid (Besi)
Surah Al-Mujadilah (Perempuan yang Merayu)
Surah Al-Hasyr (Pengusiran)
Surah Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji)
Surah As-Saf (Barisan)
Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat)
Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik)
Surah At-Taghabun (Dinampakkan Kesalahan)
Surah At-Talaq (Cerai / Talak)
Surah At-Tahrim (Mengharamkan)
Surah Al-Mulk (Kerajaan)
Surah Al-Qalam (Pena / Kalam)
Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar / Hari Kiamat)
Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik)
Surah Nuh (Nabi Nuh a.s.)
Surah A-Jin (Jin)
Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut)
Surah Al-Muddathir (Yang Berselubung)
Surah Al-Qiyaamah (Hari Kebangkitan / Kiamat)
Surah Al-Insaan (Manusia)
Surah Al-Mursalat (Malaikat Yang Diutus)
Surah An-Naba’ (Berita Besar)
Surah An-Naazi’aat (Malaikat Yang Mencabut)
Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka)
Surah At-Takwiir (Menggulung)
Surah Al-Infitar (Terpecah & Terbelah)
Surah Al-Mutaffifiin (Golongan yang Curang)
Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah)
Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang)
Surah At-Taariq (Pengunjung Malam)
Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi)
Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa Menggelisahkan/Hari Pembalasan)
Surah Al-Fajr (Fajar / Sinar Mentari)
Surah Al-Balad (Negeri)
Surah Asy-Syams (Matahari)
Surah Al-Lail (Malam)
Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang / Matahari Meninggi)
Surah Al-Insyirah/An-Nasyrah (Melapangkan)
Surah At-Tin (Buah Tin / Buah Ara)
Surah Al-‘Alaq (Segumpal Darah)
Surah Al-Qadr (Kemuliaan)
Surah Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata)
Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan)
Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang)
Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar / Kiamat)
Surah At-Takathur (Bermegah-megah)
Surah Al-‘Asr (Masa)
Surah Al-Humazah (Pengumpat)
Surah Al-Fiil (Gajah)
Surah Quraisy (Kaum Quraisy)
Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna)
Surah Al-Kauthar (Sungai Di Syurga)
Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir)
Surah An-Nasr (Pertolongan)
Surah Al-Masad / Al-Lahab (Nyalaan Api)
Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas / Memurnikan Keesaan Allah)
Surah Al-Falaq (Waktu Subuh / Dinihari)